موسسه کاریابی بین المللی جابان 133942

دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خارجی جابان

موسسه کاریابی بین المللی جابان 133942


موسسه کاریابی بین المللی جابان در سال  1399 در اصهان تاسیس شده است. دکتر سلیم مسعود ناصری مدیر و موسس این مجموعه است که همواره سعی و تلاش خود را در جهت امور مشاوره شغلی برون مرزی، دریافت ویزای کار و حمایت از کارجویان بین المللی نموده است. از عمده کشورهای مقصد این موسسه میتوان آلمان، کانادا، استرالیا، نیوزلند، استونی،نروژ، سوئد و آمریکا را نام برد. دفتر کاریابی بین المللی جابان نمایندگان کاری خود را در کشورهای ایران، مالزی، آلمان، ترکیه، کانادا و امریکا به منظور بهبود در کیفیت امر دریافت ویزای کار و اقامت مدیریت میکند.

شماره ثبت: 133942