موسسه کاریابی بین المللی جابان 133942

دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خارجی جابان

استخدام فوری ویژه کارگران و کارمندان گاوداری

استخدام فوری ویژه کارگران و کارمندان گاوداری

استخدام فوری ویژه کارگران و کارمندان گاوداری
در ساسکاچوان کانادا
LMIA تایید شده

کار بصورت فول تایم 
حقوق ساعتی14 دلار

الزامات

تجربه قبلی حداقل یک سال
اتمام مدرسه متوسطه

بدون نیاز به مدرک زبان
قادر به ایستادن و راه رفتن برای مدت طولانی

وظایف کاری

تامین خوراک دام 
شیر دوشیدن
راه اندازی تجهیزات شیردوشی
تشخیص بیماری یا مشکلات مربوط به دام
کنترل خطوط آب وجریان هوا و دما در انبارها 
تامین نظافت اصطبل ها و انبارها
تمیز کردن تجهیزات پس از استفاده