موسسه کاریابی بین المللی جابان 133942

دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خارجی جابان

استخدام مشاوران و مدیران بازرگانی در کانادا

استخدام مشاوران و مدیران بازرگانی در کانادا

در بازار جهانی در حال گسترش که بطور روبه افزایشی رقابتی هست، بهره وری کسب و کارها بیش از هر زمان دیگری مهم میشود

برای دستیابی به این هدف، مشاغل معمولا مشاوران مدیریت را برای کمک به انها استخدام میکنند

باتوجه به افزایش انتظارات تقاضا برای خدمات مشاوره ای حرفه ای، همراه با بازنشستگی کارگران و انتقال به سمت های دیگر، مشاور مدیریت یکی از مشاغل برتر کانادا میباشد

 

بسیاری از افراد با کسب مدرک مرتبط با تجارت، خود را شروع به آماده سازی میکنند و سپس با کار در انواع صنایع و موقعیت های مختلف تجربه کسب میکنند

اما مشاوران مدیریت هم چنین میتوانند از آموزش در زمینه هایی که در آن تخصص داشته باشند، بهره مند شوند

 

استانهای پدرامد

بریتیش کلمبیا، آلبرتا و ساسکاچوان

 

استانهای با بیشترین تقاضا

کبک، آنتاریو، بریتیش کلمبیا، مانیتوبا، نیوبرانزویک و PEI

 

متوسط دستمزد ساعتی

36.55 دلار

 

تحصیلات مورد نیاز

گذراندن دوره یا لیسانس مرتبط با تجارت همراه با تجربه در صنعت مربوطه