موسسه کاریابی بین المللی جابان 133942

دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خارجی جابان

جاب آفر فوری کانادا ویژه نصاب کاشی و سرامیک

جاب آفر فوری کانادا ویژه نصاب کاشی و سرامیک
 • کارفرما: یکی از بزرگترین شرکت های ساختمانی در انتاریو
 • محل: در سایت های ساخت و ساز در سراسر انتاریو
 • تاریخ شروع: در اسرع وقت
 • مدت زمان: 2 سال
 • حقوق: 50 دلار در ساعت
 • محیط محل کار: زیر زمین، در فضای باز، گرد و غبار
 • فواید: مراقبت های بهداشتی گسترده، مزایای دندانپزشکی، مزایای بیمه عمر، بیمه ازکارافتادگی، مزایای مراقبت از بینایی
 • ساعت کاری: 35 ساعت در هفته، دوشنبه تا جمعه
 • تجربه: 2 سال
 • تحصیلات: دیپلم دبیرستان
 • زبان: انگلیسی پایه ( بدون نیاز به مدرک)