موسسه کاریابی بین المللی جابان 133942

دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خارجی جابان

ویزا کاری آسبیلدونگ مهندسی مکاترونیک در آلمان

ویزا کاری آسبیلدونگ مهندسی مکاترونیک در آلمان

ویژه علاقه مندان به رشته مکاترونیک

ویزا کاری آسبیلدونگ مکاترونیک در آلمان

شرایط و مدارک لازم
سن 18 تا28 سال

(28 تا35 بستگی به شرایط دارد)

گذراندن دوره ۲ماهه مرتبط درکشور مبدا (پراکتیکوم)

داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا فنی حرفه ای

زبان آلمانی B1

هزینه مربوطه 1350 یورو