موسسه کاریابی بین المللی جابان 133942

دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خارجی جابان

ویزا کاری آلمان

ویزا کاری آلمان

آلمان نه تنها برای افراد محلی بلکه برای کشورهای در حال توسعه نیز کشور پتانسیل است

این سرزمین کشف و نوسازی چهارمین اقتصاد بزرگ در سراسر جهان و مکانی برای تداوم شرکت ها و مشاغل شناخته شده در سراسر جهان است

به همین ترتیب این کشور فرصت ها را برای افراد غیر آلمانی بی شماری برای یافتن شغل و اقامت در این کشور آماده می کند

ویزای اشتغال آلمان فرصتی برای افراد خارجی است که می توانند در آلمان مستقر شوند و در مهارت های مربوط به خود کار کنند و هم چنین این

فرصت را برای شما فراهم می کند تا برای تمدید ویزا و یا برای درخواست کارت آبی اتحادیه اروپا و یا انواع دیگر اجازه های اقامت تا دو سال در آلمان کار کنید

 

اقامت طولانی مدت ویزا برای کار در آلمان

برای ویزای طولانی مدت اقامت آلمان با هدف کار در آلمان می توانید برای موارد زیر اقدام کنید

اشتغال - اگر پیشنهاد شغلی از یک شرکت شناخته شده دارید.
خود اشتغالی - اگر می خواهید در آلمان شغلی راه اندازی کنید و کسب و کار خود را راه اندازی کنید
جوینده کار - اگر می خواهید در حالی که در آلمان هستید به دنبال کار باشید.
کار به عنوان پرستار کودک- برای بزرگسالان جوانی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد اصول و زبان آلمانی هستند
ویزای تعطیلات کاری - برای جوانان برخی از کشورها که قرارداد ویزای تعطیلات کاری با آلمان را امضا کرده اند