موسسه کاریابی بین المللی جابان 133942

دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خارجی جابان

دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خارجی جابان


استعداد ما کشف استعدادهای شماست

خـدمات مــا


گواهینامه ها


موسسه کاریابی بین المللی جابان 133942


موسسه حقوقی جابان

موسسه حقوقی جابان

کاریابی بین المللی جابان یک هدف واضح و مشخص دارد و همواره در همان مسیر به حرکت خود ادامه داده است. هدف مهاجر کمک به افرادی است که تصمیم دارند محل زندگی خودشان را تغییر بدهند. مهاجرت سرشار از استرس و نگرانی و دغدغه است، مهاجر برنامه ریزی دقیقی برای کم کردن این استرس ها داشته و این هدف را مدت هاست پیگیری کرده و سالیان سال دیگر هم ادامه خواهد داد. ما اعتقاد داریم با گسترس اطلاعات رایگان باید دست سودجویان و افرادی که به زندگی دیگران اهمیتی نمی دهند را کوتاه کنیم و همین طور با این کار رقابت سالم در بازار ایجاد کرده که باعث رشد تمامی شرکت های مهاجرتی شود که در نهایت به سود همگان خواهد بود

همکاران ما


...

15

سال تجربه کاری

...

420

پرونده موفق

...

8

کادر مشاوره مجرب

...

250

پرونده در دست بررسی

بلاگ