موسسه کاریابی بین المللی جابان

دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خارجی جابان

دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خارجی جابان


استعداد ما کشف استعدادهای شماست

خـدمات مــا


گواهینامه ها


موسسه کاریابی بین المللی جابان


چرا ما
موسسه حقوقی جابان

چرا ما

ما اعتقاد داریم که تفکر و ایدئولوژی هر شرکت از مدیران آن شروع میشود. اگر مدیر یک شرکت تفکر درست داشته باشد، قطعا این ژن در همه تیم تزریق خواهد شد. آقای سلیم مسعود، مدیر شرکت جابان یکی از تاثیرگذاران این صنعت بوده و ایشان با چیزی جز موفقیت موکلین این شرکت راضی نمیشوند.

موسسه حقوقی جابان

کاریابی بین المللی جابان یک هدف واضح و مشخص دارد و همواره در همان مسیر به حرکت خود ادامه داده است. هدف مهاجر کمک به افرادی است که تصمیم دارند محل زندگی خودشان را تغییر بدهند. مهاجرت سرشار از استرس و نگرانی و دغدغه است، مهاجر برنامه ریزی دقیقی برای کم کردن این استرس ها داشته و این هدف را مدت هاست پیگیری کرده و سالیان سال دیگر هم ادامه خواهد داد. ما اعتقاد داریم با گسترس اطلاعات رایگان باید دست سودجویان و افرادی که به زندگی دیگران اهمیتی نمی دهند را کوتاه کنیم و همین طور با این کار رقابت سالم در بازار ایجاد کرده که باعث رشد تمامی شرکت های مهاجرتی شود که در نهایت به سود همگان خواهد بود

همکاران ما


...

15

سال تجربه کاری

...

420

پرونده موفق

...

8

کادر مشاوره مجرب

...

250

پرونده در دست بررسی

بلاگ